PDF ››

Reklamační formulář

Reklamační formulář
ve smyslu § 7 a násl. Zákona čj. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory a změně některých zákonů

Prodávající:

Obchodní jméno: Tokyo Solar Slovensko s.r.o.
Sídlo: Komenského 18/5, 945 01 Komárno
Adresa pro vrácení zboží: Radnótiho 14, 946 03 Kolárovo
IČO: 52 823 610
DIČ: 2121161427
IČ DPH: SK2121161427
Telefon: +420 735 906 122
e-mail: info@tokyosolar.sk
Kupující:
Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………………….
Adresa…………………………………………………………………………………………………………
Telefon, e-mail:………………………………………………………………………………………………
Číslo faktury:…………………………………………………………………………………………………
Datum převzetí zboží:……………………………………………………………………………………..
Reklamované zboží

……………………………………………………………………………………………..………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Popis vady, důvod reklamace………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

V ……………………………….. Dne …………………. ……………………………..

Podpis

Jako přílohu zašlete fakturu nebo záruční list, při reklamaci topného filmu i vyplněný datový list infa topného filmu.


Vyjádření prodávajícího:


Na základě výše uvedených informací jsme přijali Vaši reklamaci zboží. Dle našeho názoru Vaše reklamace BYLA* – NEBYLA* opodstatněná.

Datum přijetí reklamace:…………………………………………………………………………………..
Datum vyřízení reklamace:……………………………………………………………………………….
Způsob vyřízení reklamace:………………………………………………………………………………
Reklamaci vyřizoval: …………………………………………………………….

………………………………..
Podpis

Dobré ceny u nás

Neváhejte se zeptat!

Doručení po celé ČR