Ochrana osobních údajů

Co jsou osobní údaj?


Osobním údajem se rozumí jakákoli informace týkající se určeného nebo identifikovatelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo identifikovatelný, pokud lze subjekt údajů přímo nebo nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Mezi osobní údaje tedy spadají zejména jméno, příjmení, adresa fyzické osoby, e-mail, IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (“zákon o ochraně osobních údajů”).

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo změna, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Kto je správca resp. spracovateľ osobných údajov?

Tokyo Solar Slovensko s.r.o, IČO: 52823610, DIČ: 2121161427, IČ DPH: SK2121161427, se sídlem Komenského 18/5, 945 01 Komárno, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl Sro, vložka č.: 50014/N. 

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jakou dobu, a v případě potřeby vybíráme další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají.
Naša webová stránka: https://infra-topeni.eu/
Kontaktní údaje na zodpovědnou osobu: Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování údajů obrátit s nějakými dotazy, můžete nás kontaktovat e-mailem na info@tokyosolar.sk.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování.

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů.

Zpracování údajů při udržování kontaktů.

Právním podkladem pro zpracování údajů je bod a) odstavce 1 článku 6 o GDPR (General Data Protection Regulation, tedy nařízení o ochraně osobních údajů), když dotyčná osoba vyjádří souhlas se zpracováním svých údajů. Cílem zpracování údajů je zodpovězení zákaznických otázek.

Rozsah zpracovávaných údajů: údaje, které zprostředkovala zúčastněná osoba během komunikace (obvykle jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo).

Zpracování údajů související se zpracováním objednávky.

Právním podkladem pro zpracování údajů je bod a) odstavce 1 článku 6 o GDPR, když dotyčná osoba vyjádří souhlas se zpracováním údajů. Zpracovávané údaje: titul, jméno, příjmení, název firmy, IČO, DIČ, DIČ, fakturační adresa, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, charakteristika zakoupeného zboží, datum nákupu, hmotnost objednaného zboží.

Zpracování údajů při fakturaci.

Právním podkladem pro zpracování údajů je bod c) odstavce 1 článku 6 o GDPR, týkající se právní odpovědnosti správce údajů, konkrétně splnění právních povinností stanovených zákonem o účetnictví. Cílem zpracování údajů je vystavení faktury v souladu s právními předpisy a splnění povinnosti uchování účetního dokladu. Zpracovávané údaje: titul, jméno, příjmení, název firmy, IČO, DIČ, DIČ, fakturační adresa v případě vystavení elektronické faktury e-mailová adresa.

Zpracování údajů pro přepravu zboží.

Právním podkladem pro zpracování údajů je bod b) odstavce 1 článku 6 o GDPR, týkající se splnění smlouvy. Cílem zpracování údajů je dodání objednaného zboží objednateli ve spolupráci se smluvním partnerem.

Zpracovávané údaje: titul, jméno, příjmení, název firmy, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo.

Zpracování údajů související se zárukou

Právním podkladem pro zpracování údajů je bod a) odstavce 1 článku 6 o GDPR právní povinnosti osoby, která zpracovává údaje, konkrétně zákon o ochraně spotřebitele. Cílem zpracování údajů je splnění právních povinností o uchování stížnosti v zápisu a odpovědi. Zpracovávané údaje: titul, jméno, příjmení, název firmy, telefonní číslo, e-mailová adresa, obsah stížnosti, údaje o bankovním účtu .

Zpracovávání údajů související s jinými stížnostmi při ochraně spotřebitele

Právním podkladem pro zpracování údajů je bod a) odstavce 1 článku 6 o GDPR právní povinnosti osoby, která zpracovává údaje, konkrétně zákon o ochraně spotřebitele. Cílem zpracování údajů je splnění právních povinností o uchování stížnosti v zápisu a odpovědi. Zpracovávané údaje: titul, jméno, příjmení, název firmy, telefonní číslo, e-mailová adresa. Zpracovávání údajů určuje zákon o ochraně spotřebitele.

Zpracovávání údajů související s remarketingovými činnostmi pomocí cookies

Právním podkladem pro zpracování údajů je bod a) odstavce 1 článku 6 o GDPR, když dotyčná osoba vyjádří souhlas se zpracováním údajů. Cílem zpracování údajů je, aby se zúčastněné osobě posílaly nabídky, které co nejvíce odpovídají jejím preferencím a požadavkům.

Zpracovávané údaje: uvedené v části Informace ohledně používání cookies.

Jak dlouho uchováváme Vaše údaje

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování.

Pokud je naše povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje stanovená právním předpisem, dobu jejich uchovávání určí daný právní předpis. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, musíme je zpracovávat po celou dobu platnosti dané smlouvy. Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu uchováváme pouze na období, na které jste svůj souhlas udělili, a samozřejmě jen do okamžiku, kdy svůj souhlas odvoláte.

Informace ohledně používání cookies

Co jsou soubory cookie?


Soubor cookie je malý textový soubor, který se odesílá do vašeho počítače (tabletu, smartphonu) z internetových stránek při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas

uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou preferovaný jazyk, velikost písma a jiná nastavení zobrazování), takže je při další návštěvě webu nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

Soubor cookies umožňuje webové stránce rozpoznat, jestli jste ji již někdy navštívili a o jaké stránky jste měli zájem. Vaše návštěva tak může být komfortnější bez nutnosti opětovného nastavení prohlížeče. Většina souborů cookie na těchto webových stránkách je dočasné cookie. Po opuštění naší webové stránky budou automaticky odstraněny. Trvalé soubory cookie však zůstávají ve vašem počítači, dokud je manuálně neodstraníte ve svém prohlížeči.

Používáme takové trvalé cookies, abychom vás znali při příští návštěvě našich webových stránek.

Naše webové stránky můžete procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů.

Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Více informací o souborech cookie získáte zde:

AboutCookies.org

Jaké Cookies využíváme?


Funkční – Tyto cookies jsou neodpustitelné pro používání webové stránky, umožňují základní funkce používání webové stránky. Bez nich nebude množství funkcí webové stránky zpřístupněno.
Analytické – Tyto cookies shromažďují informace o používání webové stránky uživatelem, například, které stránky navštěvuje nejčastěji nebo jaká chybová hlášení dostává. Tyto cookies neshromažďují údaje, které by mohly identifikovat návštěvníka, tedy pracují se zcela obecnými anonymními informacemi. Údaje z nich získané následně slouží ke zlepšení výkonnosti webové stránky.

Cookies sociálních sítí – Tyto cookies jsou využívány při prokliknutí uživatele na naši fanouškovskou stránku na Facebooku a při sdílení našich článků na sociálních sítích.

Marketingové a reklamní cookies – Tyto cookies používáme k tomu, abychom vám na naší stránce uměli zobrazovat obsah, který Vás podle Vašich předchozích preferencí zajímá, a také za účelem zobrazování reklamy na základě Vašich zájmů. Cookies tohoto typu ukládáme pouze na základě vašeho souhlasu.

Google Analytics


Naše internetová stránka www.infra-topeni.eu používá službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA“): Google Analytics (dále jen „Google“). Google Analytics používá cookies, které se ukládají v počítači a umožňují analýzu vašeho používání těchto internetových stránek. Informace vytvořené cookies o používání těchto internetových stránek (včetně Vaší IP adresy) se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Google bude používat tyto informace, aby vyhodnotil Vaše používání těchto internetových stránek, aby sestavil zprávy o Vašich aktivitách na těchto internetových stránkách pro Poskytovatele jako Provozovatele internetových stránek ak poskytování dalších služeb spojených s používáním internetových stránek a používáním internetu. Google nebude v žádném případě Vaši IP adresu dávat do souvislosti s jinými údaji Google. Anonymizace IP adresy je aktivována na naší webové stránce, což znamená, že Vaše IP adresa je předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Většina prohlížečů internetu akceptuje cookies, ale návštěvníci mají možnost je vymazat nebo automaticky odmítnout. Protože každý prohlížeč je jiný, můžete si nastavit své preference ohledně cookie individuálně pomocí panelu nástrojů prohlížeče. Pokud se rozhodnete neakceptovat cookies, nebudete moci používat některé funkce na naší webové stránce. Přístup Google Analytics k Vaší aktivitě můžete zablokovat tak, že si instalujete nástroj Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Další informace o správě souborů cookies můžete najít v nápovědě prohlížeče nebo prostřednictvím webových stránek, jako například www.allaboutcookies.org. Informace o tom, jak zachází služba Google Analytics s daty uživatelů, naleznete v pravidlech ochrany soukromí společnosti Google:
support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

Google Adwords

Naše internetová stránka www.infra-topeni.eu používá službu Google AdWords. AdWords je reklamní program online od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Jako součást služby Google AdWords používáme tvz. Sledování konverzí. Když klepnete na reklamu zobrazenou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč ukládá ve vašem počítači. Tyto soubory cookie vyprší po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci uživatele. Pokud by uživatel navštívil určité stránky webových stránek a soubor cookie ještě neuplynul, společnost Google a webové stránky mohou zjistit, že uživatel klikl na reklamu a pokračoval na této stránce.

Každý inzerent služby Google AdWords má jiný soubor cookie. Cookies tedy nelze sledovat pomocí webu inzerenta ve službě AdWords. Informace získané pomocí souboru cookie pro konverze se používají k vytváření statistik konverzí pro inzerenty ve službě AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníkům se mluví o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku značek sledování konverzí. Inzerenti však nezískali žádné informace, které lze použít k osobní identifikaci uživatelů.

Pokud se nechcete účastnit sledování konverzí, můžete se k této funkci vyhnout pouhým vypnutím souboru cookie sledování konverzí Google tím, že změníte nastavení prohlížeče.

Tímto způsobem nebudete zařazeni do statistik sledování konverzí.

Konverzní soubory cookie se ukládají na základě článku. Čl. 1 písm. F) DSGVO.

Provozovatel webových stránek má legitimní zájem analyzovat chování uživatelů s cílem optimalizovat webové stránky i jejich inzerci.

Více informací o službě Google AdWords a sledování konverzí Google naleznete v Pravidlech ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?gl=hu.

Facebook

Jsme autorem a správcem fanouškovské stránky na Facebooku. Tato stránka slouží k prezentaci našich služeb a produktů ak šíření jakýchkoliv informací, článků a názorů, komunikaci s Vámi jako účastníky. Je zpřístupněna pro osoby, které mají více než 17 let.

Při využívání nástrojů Facebook (jako jsou například tlačítka „to se mi líbí“ nebo „sdílet“), vystupuje Facebook jako náš zprostředkovatel (podmínky zpracování zprostředkovatelského vztahu) https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing nebo samostatný provozovatel (smluvní podmínky pro nástroje Facebooku) https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools

Poskytovatel vytvořením fanouškovských stránek umožňuje společnostem, aby umisťovaly cookies na počítači nebo jakémkoli jiném zařízení osoby, která jeho fanouškovskou stránku navštívila, bez ohledu na to, zda tato osoba má či nemá účet na sociálních sítích. Takovým způsobem využívané cookies spravují výlučně společnosti. Společnosti přistoupily k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (v oblasti zpracování osobních údajů tzv. bezpečný štít) čímž poskytují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů a zaručují se, že osobní údaje zpracovávají ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Více informací o účelech a rozsahu shromažďování údajů, o dalším zpracování a používání údajů příslušnou sociální sítí ao právech a nastaveních ochrany osobních údajů naleznete v informacích poskytnutých těmito stránkami sociálních médií: www.facebook.com/about/privacy

Poskytovatel v rámci fanouškovských stránek zpracovává osobní údaje o účastnících (v závislosti na profilovém nastavení účastníka) v případě, že např. účastník reaguje na příspěvky Poskytovatele, sdílí příspěvky nebo využívá tlačítko jako „líbí se mi to“. Poskytování osobních údajů účastníky je dobrovolné, bez jejich poskytnutí osobní údaje nebudou zpracovávány. Klepnutím na “like” na Facebookové stránce Poskytovatele souhlasí subjekty, aby Poskytovatel zavěsil na jejich nástěnku na Facebooku.

YouTube

Na naší stránce máme vložená videa YouTube. Uloženy jsou na stránce www.youtube.com a mohou se přehrávat přímo z naší webové stránky. Videa se aktivují pouze tehdy, pokud o to výslovně požádáte. Tato videa jsou také integrována do „rozšířeného režimu ochrany osobních údajů”, tzn. j. pokud jste videa neprohráli, žádné údaje o Vás jako uživateli nebudou odeslány na YouTube.
Nemáme žádný vliv na tento přenos osobních údajů.

Při přehrávání videa dostane služba YouTube informace, že jste klikli na příslušnou podstránku naší webové stránky. Sbírají se také osobní údaje, které Váš prohlížeč zašle společnosti YouTube. Ty zahrnují: IP adresu, datum a čas žádosti, množství přenesených dat, operační systém a uživatelské rozhraní, jazyk a verzi softwaru prohlížeče.

K odeslání dat dochází bez ohledu na to, zda máte na YouTube vytvořený uživatelský účet, přes který jste přihlášeni nebo nemáte žádný uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, vaše data se přiřadí přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby byla data přiřazená k vašemu účtu na YouTube, musíte se před přehráním videa odhlásit. Společnost YouTube ukládá vaše údaje jako profily používání a používá je pro účely inzerce, průzkumu trhu a/nebo zlepšení svých webových stránek. Taková analýza (i v případě uživatelů, kteří nejsou přihlášeni) slouží k poskytování personalizované reklamy a informování ostatních uživatelů sociálních sítí o vašich aktivitách na naší webové stránce. Chcete-li uplatnit jakákoli práva, jako například právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, musíte kontaktovat přímo společnost Google.
Další informace ohledně účelu shromažďování údajů a jejich zpracování ze strany YouTube naleznete v https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs. Obsahují informace o vašich právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje v USA a souhlasila s tím, že přijímá tzv. „Štít na ochranu osobních údajů mezi EU a USA“ https://www.privacyshield.gov/participant_search. Pokud si chcete být jisti, že žádné Vaše osobní údaje nebudou uloženy ve službě YouTube, neklikejte na vložená videa.

Jak odmítnout používání souborů cookie?


Instrukce pro změnu cookie naleznete v pomoci každého prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy. Pokud používáte různá zařízení pro přístup ke stránkám (např. počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookie.

Návody k nastavení, resp. vymazání Cookies podle typu prohlížeče:

Internet Explorer –https://support.microsoft.com/en-GB/kb/278835
Chrome –https://support.google.com/chrome/answer/95647
Firefox – https://support.mozilla.org/en-GB/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox
Safari –https://support.apple.com/kb/PH5042
Opera –http://www.opera.com/help/tutorials
Nesouhlas s používáním cookies může způsobit, že některé funkce nebudou dostupné.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů.


S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou legislativou. Pro zpracování osobních údajů využíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme všechna možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů třetím stranám.

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit a na dané zpracování dat se specializují. Jsou to tito zpracovatelé:

Činnost zpracování údajů související s přepravou zboží

Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217
Zapsaný v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: s.r.o. 3215/B 

TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 05 Nitra, IČO: 36703923, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl: Sa, vložka č. 3215/B 10363/N

Zpracování údajů související s účetnictvím

MIRADOR s.r.o. , Hvězdná 11/20, 945 05 Komárno, IČ: 52750337, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl: Sro 49689/N
Poskytovatelé IT služeb

NAVAR Consulting Kft, 1163 Budapest, Romhány utca 17, Maďarská republika
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 14, Maďarská republika

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít dalších aplikací či zpracovatelů, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně zákonem požadované nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů mimo EU.


Poskytovatel nezamýšlí přenos osobních údajů do třetí země mimo EU. Nicméně, někteří z příjemců mohou mít umístěny servery mimo EU (Google, Facebook). Tyto servery mohou být umístěny ve Spojených státech amerických (USA). Společnosti se sídlem v USA, které mají přístup k osobním údajům jsou certifikovány podle systému ochrany soukromí. v Private Schields a považují za společnosti zajišťující přiměřenou úroveň ochrany.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů


V souvislosti s ochranou osobních údajů máte svá práva. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@tokyosolar.sk

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte:

právo na informace, které jsou plněny již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

právo na přístup ke svým osobním údajům: máte právo vědět, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč

právo na opravu: máte právo upozornit nás na to, že disponujeme osobními údaji o Vás, které nejsou správné resp. jsou neaktuální a můžete žádat jejich opravu
právo na vymazání: v takovém případě vymažeme všechny Vaše osobní údaje z našich systémů i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a také ze záloh. K zajištění práva na výmaz potřebujeme 25 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat e-mailem.

právo na omezení zpracování: můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, myslíte si, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
právo namítat zpracování: v případě, že se domníváte, že nemáme důvod ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete zpracování Vašich osobních údajů namítat. Ve zpracování Vašich osobních údajů můžeme pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme oprávněné důvody pro jejich zpracování (to se netýká určení, uplatnění a vymáhání nároků společnosti)
právo na přenosnost: máte právo nás požádat o přenos Vašich osobních údajů jinému provozovateli v běžně používané podobě

právo odvolat souhlas: pokud nám udělíte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a to písemně na info@tokyosolar.sk
právo podat návrh na zahájení řízení u Úřadu na ochranu osobních údajů ČR: Máte-li pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika nebo kontaktovat úřad prostřednictvím jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk. Budeme velmi rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích ao bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Naposledy aktualizováno 1.12.2020

Dobré ceny u nás

Neváhejte se zeptat!

Doručení po celé ČR